ค้นหา

The Legend of King Naresuan 2 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ 2007

The Legend of King Naresuan 2        ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ        2007

ตัวอย่างหนัง The Legend of King Naresuan 2 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ 2007

เรื่องย่อ The Legend of King Naresuan 2 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ 2007

พ.ศ. 2114 สมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึ่ง พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจาก พระมหินทราธิราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นอุปราชครองเมืองพิษณุโลก เมื่อ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2124 พระเจ้านันทบุเรง ขึ้นเสวยราชย์สืบแทน และสถาปนาพระโอรส “มังสามเกียด” ขึ้นเป็น “พระมหาอุปราชา” รัชทายาท ในการนี้เจ้าเมืองประเทศราชทั้งหลายต้องมาร่วมแสดงความสวามิภักดิ์ รวมถึง พระมหาธรรมราชา และ สมเด็จพระนเรศวร ด้วย แต่เจ้าฟ้าไทยใหญ่ผู้ครองเมืองคังไม่ได้เสด็จมาร่วมพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ เป็นเหตุให้ พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง ทรงมอบหมายให้ พระมหาอุปราชา, พระราชนัดดา “นัดจินหน่อง” พระโอรสเจ้าเมืองตองอู และ สมเด็จพระนเรศวร ช่วยกันเข้าตีเมืองคัง แต่ พระมหาอุปราชา กลับสั่งให้ สมเด็จพระนเรศวร เข้าตีเป็นทัพสุดท้ายหมายจะหักหน้า ด้วยความมั่นใจว่าทัพของพระองค์และนัดจินหน่องจะประสบความสำเร็จ แต่ปรากฏว่า สมเด็จพระนเรศวร ทรงมีชัยชนะในศึกเมืองคังนี้ สามารถจับตัวเจ้าฟ้าเมืองคังและพระธิดา “เลอขิ่น” กลับมาได้ รัชทายาทหงสาวดีและ ราชนิกูลฝ่ายพม่าซึ่งเป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เยาว์วัยจึงขุ่นเคืองอาฆาตแค้น สมเด็จพระนเรศวร เป็นทวีคูณ


ดูหนัง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ - The Legend of King Naresuan 2

พากย์ไทย -

หนังที่เกี่ยวข้อง

ประเภทหนัง

ดูหนังตามปี

ค้นหาหนัง

ค้นหาหนัง